Sağlık

Dünyanın sağlığa bakış açısı değişiyor. Yaşlanan nüfus, artan sosyal güvenlik harcamaları, yeni keşifler, birleşmeler, satın almalar… Bu son derece dinamik ve küresel yapıyı doğru analiz edebilmek hayati önem taşıyor. Weber Shandwick “bilimsel sağlık iletişimi” tecrübesiyle rakipsiz bir hizmet sunuyor…

Bize göre, sağlık daha iyi bir dünyanın temelidir.

Dünyanın sağlık sektörüne bakışı, sağlık reformları, yasal düzenlemeler, birleşme ve satın almalar, kamu sağlığı krizleri, yeni keşifler, ürün başarıları ve uygulamadaki zorluklarla birlikte her geçen gün değişime uğruyor. Sağlık sektörü yerinde durmuyor. Biz de öyle.

Müşterilerimizi, ilaç ve biyoteknoloji, küresel sağlık, tüketici sağlığı, beslenme, medikal teknoloji ve medikal cihaz alanlarında, bulundukları pazarda, farklı pazarlarda ve küresel kampanyalarda destekliyoruz

Sağlık sektörüne verdiğimiz hizmetlerimiz:

 • Bilimsel bileşen araştırmaları
 • Medikal eğitim
 • Yasal düzenleme iletişimi
 • Pazar oluşturma ve geliştirme
 • Hastalık bilinci ve önleme iletişimi
 • Ürün lansmanları
 • Sorun ve kriz yönetimi
 • Dijital iletişim
 • Kurumsal iletişim
 • Sağlık politikası girişimleri
 • Destek grupları iletişimi
 • İttifak oluşturulması
 • Poliçe sahiplerine destek ve ulaşım

Weber Shandwick sağlık iletişimi uzmanlığını bilime dayandırıyor, her müşterinin ihtiyacını karşılamak için farklı alanlarda uzmanlaşmış ekipler barındırıyor. Londra, Chicago, Cenevre ve Frankfurt’ta bulunan küresel merkezlerimiz de dahil olmak üzere, tüm dünyadaki ekiplerimiz, aralarında bilim adamları, doktora sahipleri, gazeteciler, müşteri katılım uzmanları, dijital, tüketici ve kamu sağlığı uzmanlarının da olduğu değişik deneyimlere sahip iletişim uzmanlarından oluşuyor.

Weber Shandwick sağlık iletişimi uzmanlığını bilime dayandırıyor ve her müşterisinin ihtiyacını karşılamak için farklı alanlarda uzmanlaşmış ekipler barındırıyor.