Weber Shandwick’in sosyal etki ekibi, Bilinçli Kitlesel Kaynak Kullanımı’na odaklanan 4. İnovasyon Trendleri Raporu’nu yayınladı

Salı 14 Mart, 2017

Weber Shandwick’in kurumlar için etkileşim stratejileri yaratan ödüllü sosyal etki ekibi, Bilinçli Kitlesel Kaynak Kullanımı konulu son raporuyla bireylerin ve kurumların olumlu sosyal değişim üzerindeki etkilerini şekillendiren trendleri keşfetmeye devam ediyor.

Beş bölümden oluşan İnovasyon Trendleri Raporu’nun dördüncüsü olan bu rapor; kurumların iklim değişikliği, yoksulluk, küresel sağlık gibi hassas konularda farkındalığı artırmak ve çözümün bir parçası olmak için araştırmacılar, politika belirleyenler ve tüm dünya vatandaşlarıyla nasıl stratejik olarak iletişime geçebileceklerini ve onları nasıl donatıp yetkilendirebileceklerini anlatıyor. Rapor, analiz ve görüşlerin yanı sıra Bilinçli Kitlesel Kaynak Kullanımı çalışmaları üzerine yol haritası ve eylem planı da sunuyor.

Bilinçli Kitlesel Kaynak Kullanımı Raporu, aynı zamanda Arap Baharı ve Women’s March gibi yakın zamanda gerçekleşen toplumsal hareketleri irdeliyor. Aynı zamanda mobilize olmuş küresel bireylerin hırsları, düşünceleri ve eylemlerinin farklı sektörlerde faaliyet gösteren kurumların organize, yararlı ve şeffaf çabalarıyla nasıl bir fırsata dönüşebileceğini ve sosyal değişimi hızlandırabileceğini anlatıyor.

Sosyal Etki ekibi, İnovasyon Trendleri Raporu’nu şirketler, kurumlar, devletler ve bireylerin ortaklaşa olarak karmaşık sosyal problemlere çözüm aradıkları hızla büyüyen Çözüm Ekonomisi’nde farkındalığı artırmak ve diyalog ortamını yaratmak için yayınlamaya başladı.

Raporun tamamı için buraya tıklayınız.

Serinin son raporu, ‘Kapsamlı Küresel Ekonomiler’i tartışacak ve Birleşmiş Milletler Sürdürülebilir Kalkınma Hedefleri’ne ulaşmakİ; daha iyi bir gezegen ve hayat kalitesi için nelerin yapılması gerektiği konusunu ele alacak. Rapor serisinin daha kapsamlı halini aşağıda bulabilirsiniz.

Weber Shandwick’in Sosyal Etki ekibiyle ilgili daha fazla bilgi için lütfen buraya tıklayınız ya da Purpose Decoded’ta bulunan yayınları ziyaret ediniz.