Tüketici artışı, şirketleri ve itibarlarını destekliyor

Çarşamba 31 Ocak, 2018

 “BUYcott” Hareketinin Boykotlardan Daha Hızlı Büyümesi Bekleniyor 

 BUYcott’çular eylemleri Online paylaşarak boykotçulara oranla daha fazla marka destekçisi olarak hareket ediyor 

Yapılan son araştırmaya göre; ABD ve İngiltere’deki tüketici aktivistlerin yüzde 83’ten fazlasının doğru şeyler yapan şirketlere, bu şirketlerden satın alarak destek göstermenin daha önce olmadığı kadar önemli olduğu konusunda hemfikir. Aynı zamanda BUYcotting olarak da bilinen bu satın alma davranışı, tüketiciler bilinçli olarak markanın ürünlerini veya hizmetlerini satın alarak şirketin eylemlerine destek gösterdiğinde meydana geliyor. Daha az sayıdaki tüketici aktivist (yüzde 59) ise boykotlara katılmanın hiç olmadığı kadar önemli olduğu görüşünde.

 

Son Eylemleri Aracılığıyla Başarmayı Ümit Eden Tüketici Aktivistleri Sonuçları (İlk 5)
Sıralama Boykotçular BUYcott’çular

1

Şirketin veya markanın iş yapma şeklini değiştirme (%36) Şirketin veya markanın itibarına yardımcı olma (%48)

2

Şirketin veya markanın itibarına zarar verme (%35) Şirketin veya markanın satışlarına yardımcı olma (%27)

3

Şikayetimi dikkate alın (%20) Şirketin veya markanın iş yapma şeklini değiştirme (%19)

4

Şirketin veya markanın satışlarına zarar verme (%18) Çalışan moralini yükseltme (%13)

5

Şirketi veya markayı özür dilemeye zorlama (%15) Desteğimi dikkate alın (%12)

Önümüzdeki 2 Yıl İçerisinde Eylemlerin Sayısında Beklenen Değişiklik

 

BUYcott hareketinin boykotları geride bırakması bekleniyor

Araştırma tarafından belirlenen sebeplerden dolayı, BUYcott’ların önümüzdeki birkaç yıl içerisinde boykotlardan daha yüksek bir hızda büyümesi bekleniyor.

 • BUYcott’çular gelecekte daha fazla eylemde bulunmayı bekliyor. 10 BUYcott’çudan neredeyse 4’ü (yüzde 37), önümüzdeki iki yıl içerisinde daha fazla eylemde bulunmayı öngörüyor. Bu oran, daha fazla eylemde bulunmayı düşünen boykotçulardan (yüzde 28) çok daha yüksek.
 •  BUYcott’çular daha genç. BUYcott’çuların ortalama yaşı 43 iken, boykotçuların ortalama yaşı 46. 10 BUYcott’çudan dördü (yüzde 41) en genç nesiller olan Y ve Z kuşaklarının üyesiyken, boykotçularda ise bu oran yüzde 33. Yaşlılar ise boykot segmentinde daha yüksek bir yüzdeye sahip (yüzde 40 / BUYcott’çularda ise yüzde 30). Bu kuşak modeli devam edecek olursa, Y ve Z kuşağı üyeleri alışveriş yapan kişiler arasında daha yüksek bir segmente sahip olacağından BUYcott’çular boykotçuları geçecektir.

 

 • Boykotlarda güven eksikliği var. Boykotçuların dörtte biri (yüzde 26), boykot yaparak kişisel olarak bir şeyleri değiştirebileceğini düşünmüyor.

 Sosyal Medya, BUYcott’larda büyük role sahip

Boykotçular ve BUYcott’çular, sosyal medyanın boykot ve destek eylemlerini daha etkili hale getirdiği konusunda hemfikir (boykotçuların yüzde 75’i ve BUYcott’çuların yüzde 77’si). Ancak BUYcott’çular, en son aktivist eylemlerinde bir sosyal medya platformunu (örn. Facebook, Twitter, WhatsApp veya Instagram) boykotçulara oranla daha fazla kullanmış (yüzde 63’e yüzde 53). BUYcott’çular ayrıca boykotçulara oranla internette en son eylemleri hakkında daha fazla bilgi paylaşmış (sırasıyla yüzde 39’a yüzde 32) ve sosyal medyanın ve online araştırmanın en son eylemleri hakkında bilgi verdiğini söylemiş (sırasıyla yüzde 23’e yüzde 17).

 

Boykotçular Buycott’çular

%

%
En son eylem için bir sosyal medya platformu kullandı (net)

53

63

En son eylem hakkında online olarak başkalarıyla bilgi paylaştı

32

39

Sosyal medya / online araştırma en son eylem hakkında bilgi verdi

17

23

Sosyal medyanın BUYcott’çular için daha büyük bir role sahip olması, BUYcott’çuların yaş ortalamasının daha düşük olmasının bir sonucu değil. Yaşlı BUYcott’çular, son eylemlerinde kendi yaş gruplarındaki boykotçulara oranla sosyal medyayı daha fazla kullanmış.

Bölgesel farklılıklar

Araştırmaya göre; ABD ve Birleşik Krallık’taki tüketici aktivistleri arasında 7 fark mevcut:

 • BUYcott’lar aracılığıyla şirketlerin desteklenmesi, İngiltere’ye (yüzde 58) oranla ABD’de (yüzde 72) daha yaygındır. Bununla birlikte ABD ve İngiltere’deki BUYcott’çular, son iki yıl içerisinde ortalamada benzer sayıda BUYcott gerçekleştirmiştir (sırasıyla 5,2 ve 5,0 eylem).
 • Gelecekteki tüketici aktivizmine yönelik beklentiler, ABD’deki tüketiciler arasında daha güçlüdür. ABD’deki BUYcott’çuların yüzde 45’i önümüzdeki iki yıl içerisinde daha fazla destek eylemi olmasını beklerken, İngiltere’deki tüketicilerde bu oran yüzde 29’dur. Benzer bir şekilde ABD’deki BUYcott’çuların yüzde 34’ü önümüzdeki iki yıl içerisinde daha fazla boykot olmasını beklerken, İngiltere’deki tüketicilerde bu oran yüzde 22’dir. İngiltere’deki BUYcott’çuların (yüzde 52) ve boykotçuların (yüzde 52) yarısı son iki yıl içerisinde aynı sayıda eylemde bulunmayı beklediğinden, bu durum İngiltere’de tüketici aktivizminin düşüşte olduğu anlamına gelmez.

Tüketici aktivizmini yönetme ilkeleri

Weber Shandwick, araştırma bulgularına dayanarak şirketlere tüketici aktivizmine yön ve BUYcott hareketinin büyümesine yön verme konusunda aşağıdaki tavsiyelerde bulunuyor. Tüketici aktivizminin hem olumlu hem de olumsuz olarak itibarı şekillendirdiğini unutmayın.

 1. Potansiyel boykotları öngörün ve daha fazla BUYcott davranışı bekleyin; her ikisi için de stratejik bir planlama yapın.
 2. Potansiyel müdahalelerin planlanmasını ve uygulanmasını yönetmek üzere işlevler arası bir görev gücünü harekete geçirin.
 3. BUYcott’çu topluluğu ile dostluk kurmaya çalışın ve istekli ve aktif marka destekçileri olarak müşterilere kucak açmaya yönelik güçlü fırsatı kullanın
 4. Resmi ve gayri resmi tüketici aktivist gruplarını tespit ediniz ve tanıyın
 5. Harekete geçmeden önce sosyal medyada ve diğer yerlerde dinleyin
 6. Bilgi toplamak ve destek almak için arama motoru optimizasyonunu en geniş kapsamda kullanın