Kurumsal İtibarın Şirketlere Etkisi Araştırması 2020

Salı 14 Ocak, 2020

Weber Shandwick, KRC Research iş birliğiyle gerçekleştirdiği The State of Corporate Reputation in 2020: Everything Matters Now/ Kurumsal İtibarın 2020’deki Durumu: Artık Her Şeyin Önemi Var araştırması sonuçlarını açıkladı. Çevrimiçi anket metoduyla yapılan araştırmaya dünya genelinde 22 ülkede hizmet veren firmaların üst düzey yöneticileri katıldı. Anketle, bir şirketin itibarını neyin tetiklediği, yüksek saygınlığın neden önemli olduğu ve güçlü bir kurumsal itibara sahip olmanın getirdiği faydalar incelendi. Çalışma aynı zamanda kurum kültürü, CEO ve çalışan aktivizmi, kriz ve risk gibi konulara da değiniyor.

Araştırma, kurumsal itibarın, şirketlerin kârlılığı üzerinde çok etkili olduğunu ortaya koydu. Araştırmaya katılan yöneticiler, şirketlerinin piyasa değerinin %63’ünün şirketlerinin genel itibarına bağlı olduğunu düşünüyor. Ayrıca, piyasa değerlerinin en az %76’sını şirket itibarına bağlayan önemli bir yönetici segmenti de bulunuyor. Bu grup, araştırmada “%76’lık kesim” olarak adlandırılıyor ve şirket itibarlarını maksimum finansal getiri için kullanan şirketleri temsil ediyor.

Araştırmadan elde edilen bir diğer önemli bulgu da itibarın “çok yönlü” olduğu. Başka bir deyişle, bir şirketin itibarı çeşitli faktörlerden etkileniyor ve bu faktörlerin hepsi eşit öneme sahip. Bu faktörler arasında net bir ayrım yapılamaması, kurumsal itibar alanında şirketlerin artık birçok faktöre eşit seviyede önem verdiğini gösteriyor. Bugün çalışanların niteliklerinden ürünlerin kalitesine, finansal performanstan kurumsal kültüre kadar birçok faktör, kurumsal itibar yönetimi için önem arz ediyor.

Weber Shandwick EMEA Kurumsal Müşterilerden Sorumlu Başkanı Greg Prager araştırma sonuçlarıyla ilgili şunları söyledi: “Yaptıklarımız, nasıl çalıştığımız, nasıl davrandığımız, çalışanlarımız, müşterilerimiz, ortaklarımız ve topluluklar üzerindeki etkimizin tümü, toplumun şirketlerin sağladığı değeri nasıl algıladığının anahtar bileşenleridir. Bu bileşenler, şirketlerin itibarlarını inşa etmek ve korumak için entegre bir yaklaşım benimsemeleri gerektiğini ortaya koyuyor. Şirketler ancak kitlelerin beklentilerini anlayarak, amaçlarını net bir şekilde tanımlayarak ve kitlelerin dikkatini çekmek için yaratıcı yöntemler kullanarak kurum itibarlarını güçlendirebilirler. Ancak bu şekilde şirketlerin piyasa değeri üzerinde olumlu bir etki yaratılabilir.”

The State of Corporate Reputation in 2020/Kurumsal İtibarın 2020’deki Durumu araştırması, şirketlerin piyasa değerlerini yükseltmeye katkı sunacak kurumsal itibarın inşası konusunda önemli ipuçları barındırıyor.

Detaylı rapor ve sunum için tıklayın.