Gail Heimann ve Chris Perry 2019 Web Zirvesi’ne katıldı

Cuma 15 Kasım, 2019

Art arda üçüncü yıl, Weber Shandwick Başkanı ve CEO’su Gail Heimann, Lizbon’daki Web Zirvesi’nde pazarlamanın geleceği hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Zirvenin “Future Societies” (Geleceğin Toplumları) başlıklı oturumunda yaptığı sunumda Heimann, profesyonellik arayışının etkili ve verimli olup olmadığını, insanlığı tehdit edip etmediğini ve bu arayışı tehlikeye atmadan nasıl inovasyon yapılabileceğini anlattı. Heimann, bu yıl yine “2020’de Pazarlama” başlıklı panele katılarak Burger King’in Pazarlama Direktörü Fernando Machado ve Automobili Lamborghini’nin Pazarlama Direktörü Katia Bassi’yle birlikte pazarlamadaki mevcut durum ve gelecekteki eğilimleri tartıştı.

Konferansın yeni Kurumsal İnovasyon Zirvesi’nde Weber Shandwick İnovasyon Direktörü Chris Perry de konuştu.

Perry, bu yılın başlarında Collision Konferansı’nda gerçekleştirdiği marka uygunluğu konulu konuşmasının ardından, Kurumsal İnovasyon Zirvesi’nin “Süper markaların teknoloji sırları” başlıklı paneline katıldı. Panelde Perry, P&G’nin Teknoloji Direktörü Alan Boehme ve Wolff Olins’in CEO’su Sairah Ashman’la birlikte süper markaların dünyasını keşfedip, bu markaların izleyicilerle bağlantı kurmalarını sağlayan teknolojilerini inceledi.