2018’de CEO Aktivizmi: Teknoloji Uzmanlarının %82’si CEO Aktivizmini Destekliyor

Cuma 28 Eylül, 2018

Weber Shandwick’in yaptığı yeni araştırma, kadın teknoloji uzmanlarının CEO aktivizmine erkek teknoloji uzmanlarından daha fazla sempati duyduğunu gösteriyor

Aralarında yazılım geliştirme uzmanları ve yazılım mühendislerinin bulunduğu, dünya çapında yedi farklı ülkede çeşitli sektörlerden teknoloji uzmanlarıyla yapılan bir anket; toplum için önemli konular hakkında konuşan CEO’ların daha fazla sempati uyandırdığını ortaya çıkardı. Uluslarası iletişim danışmanlığı ve pazarlama şirketi Weber Shandwick ve KRC Research ortaklığında yürütülen 2018’de CEO Aktivizmi:Teknoloji Etkisi isimli araştırmaya göre, teknoloji uzmanlarının %82’si aktivist CEO’lara sempati duyuyor ve %81’i CEO’ların toplumsal sorunlar hakkında konuşma sorumluluğu olduğuna inanıyor. Bu oranlar, CEO aktivizmiyle ilgili Amerika’daki tüketicilerle yaptığımız 2018’de CEO Aktivizmi: İdealist CEO isimli raporumuzun sonuçlarından kayda değer farklılıklar gösteriyor. Rapora göre Amerika’daki tüketicilerin %38’i CEO aktivizmine sempati duyuyor ve %39’u CEO’ların toplumsal konular hakkında konuşması gerektiğini düşünüyordu.

 

“Yeni nesil teknoloji uzmanları her sektörde yoğun rağbet görüyor. Alanlarında son derece uzman ve yetenekli olduklarından, geleneksel teknoloji şirketleriyle yetinmeyip kendilerine her sektörde alan yaratabiliyorlar,” diyen Weber Shandwick’in CEO’su Andy Polansky sözlerine şöyle devam etti: “Kendi alanında bir ilk olan araştırmamız, CEO aktivizminin gün geçtikçe daha fazla popülerlik kazandığını ve gelecekte de etkili olacağı gösteriyor. CEO’ların toplumsal konularda eskisine göre daha çok sorumluluk alması bekleniyor.”

 

CEO’lar Şirket Değerlerini Savunarak Teknoloji Çalışan Sadakati Yaratıyor

Yaklaşık 10 teknoloji profesyonelinden 9’u yani %88’i “CEO’lar, şirketlerinin değerleri ihlal ya da tehdit edildiğinde konuşmak zorunda” ve CEO’ların neden kamuoyuna açıklama yaptıkları sorulduğunda ise; yüzde 35’inin “bir şirketin, değerleriyle nasıl örtüştüğüne dair açık ve dürüst olmak için” yapıldığına inanıyor. Açıkça; CEO’ların şirket kültürünü ve değerlerini halka açık bir şekilde göstermesi ve yansıtması gerekiyor.

Teknoloji uzmanları arasında şirket kültürü ve CEO aktivizmi arasındaki bağlantı göz ardı edilemez.

Büyük bir yüzde 79’luk bir oran, CEO’su güncel meseleler ve olaylar hakkında kamu görevlerini üstlendiyse işverenlerine daha sadık kalacağını bildirdiğinde, paralar yüksek. Bu derin sadakat seviyesi çalışmamızdaki pazarlarda ve teknoloji ile teknoloji dışı sektörlerde oldukça yüksektir.

 

%79’luk bir kısım; CEO’ların hali hazırdaki sorunlar ve etkinlikler kapsamında daha açık davrandığı takdirde daha sadık olacağını rapor etti. Bu derin sadakat seviyesi çalışmamızdaki pazarlarda ve teknoloji ile teknoloji dışı sektörlerde oldukça yüksektir.

CEO aktivizmi coşkusu, araştırma yaptığımız 7 pazarın tamamında yüksek ve teknoloji profesyonellerinin coğrafi olarak nerede bulunduğuna bakılmaksızın oldukça pozitif bir algıya sahip.

CEO aktivizmiyle ilgili olumlu düşünceler sadece teknoloji sektöründe faaliyet gösteren şirket çalışanları ile sınırlı değil. Teknoloji profesyonelleri, teknoloji dışında faaliyet gösteren şirketlerin çalışanlarına oranla biraz daha yüksek olumlu düşünceye sahipken (sırasıyla yüzde 86’ya yüzde 81), anlamlı oranda daha fazla kişinin “çok daha fazla” olumlu düşünceye sahip olduğunu söylemesiyle (yüzde 44’e yüzde 35) CEO aktivizmine kendilerini daha yakın hissettiklerini ifade ediyor.

 

 Teknoloji profesyonelleri

 • Şirket değerleri ihlal edildiği ya da tehdit altında olduğu zaman CEO’ların ne düşündüğünü dile getirmesi gerektiğine katılıyorlar
 • Gündemdeki tartışmalı konular hakkında açıkça görüş bildiren CEO’lar hakkında olumsuzdan çok olumlu fikirlere sahipler
 • CEO’ların toplum açısından önemli konularda görüşünü dile getirme sorumluluğu olduğuna katılıyorlar
 • Gündemdeki tartışmalı konular hakkında açıkça tarafını belirten CEO’ya sadakat artacağına inanıyorlar

< Erkeklerden önemli ölçüde daha yüksek

Bulgular, CEO aktivizminin teknoloji alanında çalışan kadınlar için büyük ölçüde önemli olduğunu gösteriyor ve teknoloji alanındaki mesleklerin kadınları çekmesi ve tutması gerektiği anlamına geliyor. UNESCO raporuna göre kadınlar, dünya genelinde bilim insanlarının yüzde 30’undan azını oluşturuyor; dolayısıyla günümüzde şirketler, bu tür bir rekabetçi avantajı da göz önünde bulundurmalılar.

Teknoloji Profesyonellerinin CEO’ların değerlendirmesini istediği sorular:

Anket, katılımcılara 19 güncel sorundan oluşan bir liste sunarak CEO’ların ve diğer işletme liderlerinin görüşlerini istedi. Katılımcıların üçte ikiden fazlası sorunlar için şunları belirtti:

 1. İş becerileri/eğitimi (yüzde 74)
 2. Şirkette eşit maaş (yüzde 73)
 3. Gizlilik ve kişisel verileri koruma (yüzde 72)
 4. Yapay zeka (yüzde 67)
 5. Küreselleşme (yüzde 67)
 6. Cinsiyet eşitliği (yüzde 66) ve sağlık hizmeti kapsamı (yüzde 66)

İş eğitimi, eşit maaş ve veri gizliliği olmak gibi önde gelen sorunlar; teknoloji sektörünün içinde ve dışında yer alan teknoloji çalışanları tarafından ilk üç sırada belirtildi. Bu sonuç, bunların sektöre özel zorluklar değil, mesleki sorunlar olduğunu gösterdi. İlginç bir şekilde teknoloji dışı sektör çalışanları, cinsiyet eşitliğine daha yüksek bir sırada yer verdi. Bunun nedeni, teknoloji dışı grupta kadın teknoloji uzmanlarının yer alması.

Teknoloji Profesyonellerinin, CEO’ların değerlendirmesini istediği ilk üç sorun:

Sıralama Teknoloji Sektöründe Çalışan Teknoloji Sektörü Dışında Çalışan
1 Gizlilik ve veri koruma (%82) İş becerileri/eğitimi (%70)

Şirkette eşit maaş (%70)

2 Şirkette eşit maaş (%81) Gizlilik ve veri koruma (%67)
3 İş becerileri/eğitimi (%80) Cinsiyet eşitliği (%64)

Küreselleşme (%64)

Yapay zeka (%64)

 

Teknoloji Profesyonellerini Şirkete Çekmek ve Şirkette Tutmak CEO Aktivizmini Kullanma Rehberi

Şirketler, CEO aktivizmi hareketi ivme kazandığından şirkete çekilmesi ve şirkette tutulması zor teknoloji profesyonelleri üzerinde etki yaratma konusunda imkan sahibi.

 

Weber Shandwick’in Baş İtibar Stratejisti Leslie Gaines-Ross, “Bu teknoloji segmenti CEO’ların ne düşündüğünü açıkça dile getirmesinin bir risk olduğunu kabul etse de, insanların yaşamlarını etkileyen sorunlar söz konusu olduğunda liderlerin savunucu olmasını bekliyorlar. Ne düşündüğünü açıkça söyleyen CEO’ları bilinçli bir şekilde şirket itibarını oluşturan ve toplum ve dünya için doğru olanı yapan kişiler olarak da görüyorlar.” dedi.

 

Weber Shandwick’in CEO Aktivizmi konusunda son üç yıl içerisinde yaptığı araştırma bulgularına dayanarak, CEO aktivizmi fırsatından en iyi şekilde fayda sağlayabilmeleri için CEO’ların ve şirketlerinin aşağıda yer alan kılavuz ilkeleri dikkate almasını tavsiye ediyor.

 

 • Teknoloji çalışanlarını şirkete çekmek ve şirkette tutmak söz konusu olduğunda CEO aktivizminin avantajının farkına varın. Bu seçkin çalışan grubu, CEO’ların günün sıcak konularını dile getirmesi konusunda oldukça hevesli. Özellikle, CEO’su bir halk savunucusu olan bir çalışanının bağlılığının arttığını ifade ediyorlar.
 • Şirket değerlerini hem şirket içerisinde hem de şirket dışında tamamen anlaşılır kılın. CEO’lar ve şirketler, kendi değerlerinden sorumlu olmaları gerektiğini anlamaya başlıyor. Teknoloji çalışanları özellikle değer odaklıdır. 10 teknoloji çalışanından 9’u, CEO’nun kendi organizasyonunun değerlerini savunma sorumluluğuna sahip olduğuna inanıyor.
 • Teknoloji çalışanları arasında en fazla yankı uyandıran sorunları dikkate alın. Şaşırtıcı olmayan bir şekilde teknoloji profesyonelleri, en çok kendi işlerini doğrudan etkileyen sorunlara önem verir; ama artık gelişmiş teknoloji profesyonellerinin gelecek nesilleri üzerinde teknolojinin sahip olacağı etkiyi de dikkate alıyorlar. Sorumlu ve sorumsuz teknoloji ve bunun toplum üzerindeki etkileri hakkında devam eden tartışma, bu etkili iş yeri segmenti tarafından göz ardı edilmiyor.
 • CEO aktivizminin geniş kapsama alanını anlayın. Sadece ABD ile sınırlı değildir. Geçtiğimiz yıllarda en önemli CEO aktivist etkinliklerinin büyük bir kısmının merkezi ABD olsa da, CEO’ların ne düşündüğünü açıkça söylemesi, anketimizde yer alan yedi pazardaki yüksek teknoloji profesyonelleri tarafından oldukça talep görüyor.
 • Kadın teknoloji profesyonellerini göz ardı etmeyin. Her seviyede kadınların pozitifliği, erkek emsallerinin CEO aktivizmiyle ilgili halihazırda sahip olduğu önemi aşıyor. Şirketlerin daha fazla sayıda kadın teknoloji uzmanının kendine çekmeyi düşündüğü bir zamanda CEO aktivizmi, işe alım faaliyetlerini desteklemek konusunda bir avantaj olabilir.